Stretto

Tloušťka v mm 8 mm
Třída zatížení zátěžová třída 32
Rozměr lamely 1263 x 134 mm