Pure Stone

Tloušťka v mm 8 mm
Třída zatížení zátěžová třída 32
Rozměr lamely 1192 x 392,5 mm