Infinity

Tloušťka v mm 8 mm
Třída zatížení zátěžová třída 32
Rozměr lamely 2039 x 238 mm