Impressio

Tloušťka v mm 8 mm
Třída zatížení zátěžová třída 32
Rozměr lamely 1261 x 244 mm