Tradition Sculpture

Tloušťka v mm 9 mm
Třída zatížení zátěžová třída 32
Rozměr lamely 1261 x 189 mm