Dolce

Tloušťka v mm 7 mm
Třída zatížení zátěžová třída 32
Rozměr lamely 1261 x 192,5 mm